ארי II, אריה

ארי II, אריה
אֲרִיII, אַרְיֵה m. (b. h.; ארי, v. preced.) (the light-colored) 1) lion. B. Kam.16b א׳ תרבות a tamed lion; a. fr.Transf. brave man; distinguished scholar (opp. שועל). Yeb.122b. Kidd.48b; Snh.8b. Gitt.83b; Y. ib. IX, 50a אין משיבין את הא׳וכ׳ you must not argue against a lion (scholar) after he is dead. B. Kam. 117a; a. fr.Pl. אֲרָיוֹת.זנב לא׳ a tail to lions, i. e. the least among the great (opp. head to foxes). Ab. IV, 15; Y.Snh.IV, 22b bot.Ḥull.3b, a. fr. גירי א׳, v. גֵּר.(Gen. R. s. 28 א׳ גסטריות, v. גַּסְטְרָא. 2) Leo, Lion the fifth sign of the Zodiac (corresp. to the month of Ab). Yalk. Ex. 418. Pesik. Dibré p. 116a>; Pesik. R. s. 27 (28, p. 133b>, ed. Fr.); v. אֲרִיאֵל. 3) homiletic surname of the Lord, Israel Pesik. l. c.; Pesik. R. l. c.; Yalk. Jer. 259, v. אֲרִיאֵל.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • ארי — 1 adj. השייך לגזע הנבחר (לפי תורת הנאציזם) , הודי אירופאי, הודי איראני, מבני יפ 2 n. בן הגזע ההודי אירופאי, בן יפת, בן הגזע הנבחר (לפי תורת הנאציזם) 3 אריה, ליש, כפיר, שחל, שחץ, לביא, שם בעל חיים, חיית יער טורפת, מלך החיות; סמל לגיבור, נוע …   אוצר עברית

  • אריה — 1 n. שם פרטי, שם משפחה (עברי) 2 ארי, ליש, כפיר, שחל, שחץ, לביא, שם בעל חיים, חיית יער טורפת, מלך החיות; שם פרטי, שם משפחה; אדם אמיץ; אישיות, אדם נודע ומבוק …   אוצר עברית

  • Ядлин, Амос — Амос Ядлин עמוס ידלין Дата рождения …   Википедия

  • Animal names as first names in Hebrew — The Hebrew Language has many first names which are animal names, some of which are derived from the Bible, while others are more modern.Biblical namesMany characters in the Bible have animal names, most of them of smaller animals and herbivores.… …   Wikipedia

  • Парламентские выборы в Израиле (2013) — Эта статья содержит информацию о парламентских выборах в Израиле, которые состоится через 27 дней. Информация может меняться по мере поступления новых да …   Википедия

  • Diminutive — In language structure, a diminutive,[1] or diminutive form (abbreviated dim), is a formation of a word used to convey a slight degree of the root meaning, smallness of the object or quality named, encapsulation, intimacy, or endearment.[2][3] It… …   Wikipedia

  • לביא — 1 n. שם משפחה, שם פרטי (לזכר) 2 אריה צעיר, ארי, ליש, שחל, כפי …   אוצר עברית

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”